Verzuimbegeleiding Compleet

Dit pakket kiest u als u een financiële afbakening wenst en geen risico wilt lopen over uw kostenplaatje.

Hieronder staat een overzicht van de verrichtingen die zijn inbegrepen in dit pakket. Als u gebruik wenst te maken van niet in het pakket opgenomen verrichtingen wordt de kostprijs vooraf met u besproken. Binnen het pakket Compleet heeft u dezelfde toegang tot het administratieve gedeelte als in het Op Maat pakket.

De 2e dagcontrole bij ziekmelding is inbegrepen. Dit is een telefonisch consult door de Casemanager. Tijdens dit contactmoment met uw medewerker wordt -zo mogelijk- direct een afspraak voor werkhervatting gemaakt. Door deze aanpak worden drempels in het ziekmelden ingebouwd en dat leidt weer tot een lager aantal ziekmeldingen.
De verdere begeleiding van uw medewerkers wordt conform de voorschriften in de Wet Verbetering Poortwachter uitgevoerd.
Als u naast de module Verzuimbegeleiding ook gebruik maakt van een ziekteverzuimverzekering uit de volmacht van der Kinderen Assuradeuren BV, dan profiteert u ook van de unieke vergoeding voor de reïntegratie-kosten bij het tweede spoor. Deze vergoeding kan oplopen tot € 4.000, in sommige gevallen zelfs tot € 8.000,-