Verzuimbegeleiding Op Maat

Wat doet u zelf aan verzuimbegeleiding en wat laat u over aan een arbodienstverlener? Een vraag die zo simpel lijkt. Maar in de praktijk blijkt vaak dat een organisatie meer zaken uitbesteedt dan aanvankelijk gepland was. Of omgekeerd. En wat te denken van bedrijven die de verzuimregie geleidelijk aan in eigen hand willen nemen? Ook voor deze bedrijven is het Op Maat Pakket de ideale oplossing.

Allereerst zet Verzuimvizie bij deze keuze een administratief pakket voor uw bedrijf op. Daarin worden alle verzuimgerelateerde gegevens opgeslagen voor latere rapportages. Vanzelfsprekend krijgt u via uw eigen login-code kosteloos toegang tot uw gegevens en kunt u het gehele verzuimproces volgen. Maar u kunt ook uw eigen verzuimstatistieken genereren en zo aan een gezonder bedrijf werken.
Daarnaast zorgt Verzuimvizie in overleg met u en in opdracht van u voor de uitvoering van uw specifieke wensen en voor de controles. Maar tegelijkertijd bewaakt zij ook op de achtergrond de termijnen van de Wet verbetering Poortwachter voor u en verzorgt zij de daarmee verbonden administratieve afhandelingen.
U betaalt in dit pakket een lage abonnementsprijs en daarnaast alleen voor die opdrachten die u zelf noodzakelijk acht. En mocht u ons nog eens nodig hebben voor aanvullende diensten? Dan betaalt u dat gewoon eenmalig óf via een aanvulling op uw bestaande abonnement.