Verzuim op werk

EÉN TELEFOONTJE VOLSTAAT.

Een ziekmelding begint meestal met een eenvoudig telefoontje van uw werknemer. Wat volgt is vaak heel wat minder eenvoudig. Als werkgever bent u, onder andere op basis van de Wet verbetering poortwachter, vanaf de eerste dag verplicht het verzuim van uw werknemer zorgvuldig te begeleiden. En dat zoiets een hele opgave is die veel tijd, geld, energie en ergernis kan kosten, hoeven we u niet te vertellen.

Daarom dachten we bij Verzuimvizie: ook voor u, als werkgever, zou één telefoontje voldoende moeten zijn.

Eén telefoontje om u alles uit handen te nemen. Eén telefoontje om het volledige verzuimtraject voor u te regelen: van preventie tot begeleiding, van administratieve afhandeling tot uitgebreide informatieanalyse achteraf. Eén telefoontje voor een lokale en daardoor snelle en efficiënte afhandeling van het hele proces. Dat telefoontje kunt u nu meteen plegen.

Login verzuimportaal:

login