top of page
verzuimvisie-INTERVENTIES.png

LEGAL

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2024 van kracht en gelden enkel voor contracten gesloten op of na 1 januari 2024. Voor contracten gesloten voor 1 januari 2024 gelden andere voorwaarden. Beschikt u niet meer over deze voorwaarden neemt u dan contact op met waardenburg@verzuimvizie.nl.

 

Privacy statement

 

Klachtenreglement

Beloningsbeleid

bottom of page