top of page
verzuimvisie-ICON.png

CERTIFICAAT ARBODIENST

Verzuimvizie BV is gecertificeerd, door DNV GL volgens de normen ISO9001:2015 en het Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten (CRA).

 

De ISO 9001:2015 certificering is een norm die eisen stelt aan ons kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop wij met het kwaliteitsbeleid omgaan.

 

​Ons kwaliteitssysteem bestaat uit een centraal kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures, werkinstructies, gestandaardiseerde formulieren en documenten. Het systeem schrijft voor hoe de verzuimbegeleiding en aanvullende diensten geregeld moeten zijn. Ook is de interne overleg- en managementstructuur vastgelegd. De kwaliteit wordt gewaarborgd en periodiek getoetst aan de hand van evaluatiemomenten en -methoden. Een privacyreglement en een klachtenprocedure maakt tevens deel uit van ons kwaliteitssysteem.

Download certificaat ISO 9001:2015

Download certificaat Kwaliteitsmanagementsysteemnorm: Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten versie 1

bottom of page