top of page
verzuimvisie-visuals-DIENSTEN-08.png

VERZUIMBEGELEIDING

Wet Verbetering Poortwachter, probleemanalyse, preventie, ziekteverzuimregistratie, RI&E, 42e weeksmelding, privacy, tweede spoor re-integratie. Allerlei zaken waar u mee te maken heeft. Met onze arbodienstverlening verzorgt VerzuimVizie deze zaken snel en efficiënt voor u. U bespaart tijd, zorgen én geld.
Werknemers gezond aan het werk. Dat willen we allemaal. Maar soms lukt dat even niet. Dan meldt iemand zich ziek. Dat kan om heel veel verschillende redenen zijn. Vaak ook redenen die een werkgever niet kan beïnvloeden. Maar toch wordt u ermee geconfronteerd. Dan is het fijn om met een arbodienst te werken die duidelijk adviseert over wat u moet doen. Die luistert en samenwerkt. Waarop u kan vertrouwen dat de juiste stappen worden gezet. In lijn met wet- en regelgeving. Dat regelen de bedrijfsartsen, casemanagers en arbeidsdeskundigen van VerzuimVizie graag. Persoonlijk, Betrokken en Deskundig: daar staan wij voor!

Het liefst werken we met u aan het voorkomen van verzuim. We maken de risico´s inzichtelijk en gaan met u aan de slag om preventie vorm te geven. Maar als iemand zich ziek meldt moet je adequaat reageren. Niet afwachten wat er gebeurt maar proactief aanpakken. In gesprek gaan met de werknemer en kijken wat hij nog wel zou kunnen, de bedrijfsarts om advies vragen, een interventie inzetten om het verzuim zoveel mogelijk te bekorten. Acties inzetten waar het kan om zo snel mogelijk gezond terug te keren op het werk. En we werken met een uitstekend verzuimregistratiesysteem dat u ondersteunt in het hele proces en dat voldoet aan alle eisen op het gebied van privacy.

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Basiscontract afsluiten met een gecertificeerde arbodienst. Bij ons kunt u kiezen uit 2 abonnementsvormen. Als u een contract afsluit met VerzuimVizie zorgen wij ervoor dat u uitstekende verzuimbegeleiding krijgt en aan wetgeving voldoet. Daarmee houdt u uw mensen gezond aan het werk.

En bent u een grotere werkgever en wilt u maatwerkafspraken maken dan gaan we daar graag met u over in gesprek.


 

bottom of page