top of page

DIENSTEN

verzuimvisie-visuals-TEKST2.png

Iedere organisatie krijgt te maken met ziekte en verzuim. Als dit gebeurt dan wil je dat jouw medewerker de juiste aandacht krijgt. Met onze ervaren casemanagers en gecertificeerde bedrijfsartsen ben je hiervan verzekerd.

VERZUIM-
BEGELEIDING

verzuimvisie-visuals-DIENSTEN-08.png

Wet Verbetering Poortwachter, probleemanalyse, preventie, ziekteverzuimregistratie, RI&E, 42e weeksmelding, privacy, tweede spoor re-integratie. Allerlei zaken waar u mee te maken heeft.

RI&E

verzuimvisie-visuals-DIENSTEN-09.png

Met onze risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) maken we voor u inzichtelijk welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen. Dat is het startpunt om vorm te geven ...

verzuimvisie-visuals-DIENSTEN-10.png

PMO

Uw medewerkers worden zich door deelname aan het PMO (preventief medisch onderzoek) bewuster van de invloed die werk en gezondheid op elkaar hebben, en krijgen adviezen om verantwoord om te gaan met  ...

bottom of page