top of page
verzuimvisie-visuals-DIENSTEN-09.png

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Iedere werkgever is verplicht – vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) – om een RI&E op te stellen. De RI&E is een analyse van de potentiële risico’s binnen uw organisatie. De RI&E onderzoekt de risico’s en biedt tevens een plan van aanpak voor het beheersen en eventueel oplossen van de risico’s. In het plan van aanpak staat wie, wanneer en welke maatregel neemt. Met het aanpakken van de risico’s beschermt u uw medewerkers op de werkvloer en doet u er alles aan om ziekteverzuim terug dringen en zelfs te voorkomen. Al met al kost het opstellen van de RI&E dus behoorlijk wat tijd: voor de analyse, voor het schrijven daarvan en voor het opstellen van het plan van aanpak. En dat plan van aanpak moet dan ook nog goedgekeurd worden.

 

Zo werkt het
Samen met u inventariseren wij de karakteristieken van uw onderneming en maken aan de hand daarvan een offerte op maat. In de offerte beschrijven we ook hoe we te werk gaan: u weet dus precies waar u aan toe bent.

 

Belangrijk
Het spreekt vanzelf dat u het belangrijk vindt dat uw medewerkers geen risico’s lopen op de werkvloer. Verzekeringsmaatschappijen vinden dat ook. Veel aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven voeren een clausule waarin staat dat zij mogelijk niet uitkeren als de onderneming niet beschikt over een actuele en goedgekeurde RI&E.

bottom of page