top of page

OVER ONS

VerzuimVizie is een gecertificeerde arbodienstverlener die organisaties en medewerkers ondersteunt op het gebied van verzuim(preventie), re-integratie en gezond werken. In samenwerking met onze klanten streven de professionals van VerzuimVizie ernaar om het meeste uit medewerkers te halen en praktische invulling te geven aan goed werkgeverschap. Op basis van een transparante en pro actieve aanpak begeleiden we onze klanten bij de uitvoering van het interne gezondheidsbeleid, en ondersteunen we werknemers om zelf meer de regie te kunnen nemen over hun duurzame inzetbaarheid.
Persoonlijk, betrokken en deskundig zijn de kernwaarden van onze dienstverlening. Daarnaast doen wij alleen datgene wat effectief en efficiënt is op een zo vroeg mogelijk moment in het verzuim (en nog liever daarvoor in de vorm van preventie). Dit alles uiteraard vanuit onze onafhankelijke positie. Daarnaast willen wij onze platte organisatiestructuur behouden, waardoor er sprake is van zeer korte communicatielijnen.

verzuimvisie-overons.png

ZO DOEN WIJ DAT

Verzuimbegeleiding is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening en daarnaast denken wij met u mee over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en preventie. We houden u op de hoogte van en ondersteunen u bij het voldoen aan de vele eisen die de wet u als werkgever stelt en waar u misschien niet eens van op de hoogte bent.

DIT REGELEN WIJ
Zo weten veel werkgevers niet dat zij verplicht zijn om hun medewerkers een PAGO of PMO (Preventief Medisch Onderzoek) aan te bieden. En dat het (laten) opstellen van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) verplicht is. Dat snappen wij bij VerzuimVizie helemaal, want uw expertise ligt bij het ondernemerschap en daar steekt u al uw tijd en energie in. Bij VerzuimVizie regelen wij dit soort zaken voor u, zonder dat u de regie en het overzicht verliest. U kunt uw focus blijven richten op uw onderneming en medewerkers.

bottom of page