top of page
verzuimvisie-FAQ.png

VEEL GESTELDE VRAGEN

 • Waneer word ik opgeroepen bij de bedrijfsarts?
  U krijgt per email of post een oproep om bij de bedrijfsarts te komen. Uw werkgever ontvangt een kopie van die uitnodiging. Het moment van de afspraak is op basis van afspraken die met uw werkgever hierover zijn gemaakt. We volgen hierin de Wet Verbetering Poortwachter en de richtlijnen die gelden voor de inzet van een bedrijfsarts. Het is voor een werknemer verplicht om naar het spreekuur te komen. Verplaatsen van de afspraak kan alleen na toestemming van de werkgever.
 • Hoe meld ik me ziek en wat doe ik als ik weer hersteld ben?
  Ziek- en herstelmeldingen moet u doen bij uw werkgever. In de meeste gevallen is dat bij uw direct leidinggevende. En misschien kunt u door uw klachten uw eigen werk niet doen maar zijn er wel mogelijkheden voor andere werkzaamheden. Bespreek dat met uw werkgever.
 • Hoe zit het met privacy?
  Uw privacy is gegarandeerd. VerzuimVizie gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Medische informatie zullen we nooit delen met anderen, ook niet met uw werkgever. We hebben ook een privacyreglement dat u beschermt tegen verkeerd gebruik van uw gegevens.
 • Open spreekuur
  De aangescherpte Arbowet geeft meer ruimte aan preventie. Een belangrijk middel is dat u de mogelijkheid heeft om een open spreekuur in te plannen bij uw bedrijfsarts in het geval u nog niet verzuimt en graag wil voorkomen dat u gaat verzuimen. U kunt dan altijd bij de bedrijfsarts terecht voor een spreekuur. Uw werkgever zal daar niet over worden geïnformeerd maar ontvangt wel een factuur (zonder dat uw naam daarop wordt vermeld). We raden u wel altijd aan om uw klachten zelf met de werkgever te bespreken.
 • Hoe kan ik een klacht indienen?
  Eenvoudige klachten proberen we meteen op te lossen. Bespreek dat gewoon met je contactpersoon van VerzuimVizie. Is je klacht wat ingewikkelder van aard kijk dan hier naar ons klachtenreglement. Je kan onder andere in het reglement nalezen hoe je je klacht aan ons kenbaar kan maken en wat je van ons mag verwachten.
 • Waneer word ik opgeroepen bij de bedrijfsarts?
  U krijgt per email of post een oproep om bij de bedrijfsarts te komen. Uw werkgever ontvangt een kopie van die uitnodiging. Het moment van de afspraak is op basis van afspraken die met uw werkgever hierover zijn gemaakt. We volgen hierin de Wet Verbetering Poortwachter en de richtlijnen die gelden voor de inzet van een bedrijfsarts. Het is voor een werknemer verplicht om naar het spreekuur te komen. Verplaatsen van de afspraak kan alleen na toestemming van de werkgever.
 • Hoe meld ik me ziek en wat doe ik als ik weer hersteld ben?
  Ziek- en herstelmeldingen moet u doen bij uw werkgever. In de meeste gevallen is dat bij uw direct leidinggevende. En misschien kunt u door uw klachten uw eigen werk niet doen maar zijn er wel mogelijkheden voor andere werkzaamheden. Bespreek dat met uw werkgever.
 • Hoe zit het met privacy?
  Uw privacy is gegarandeerd. VerzuimVizie gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Medische informatie zullen we nooit delen met anderen, ook niet met uw werkgever. We hebben ook een privacyreglement dat u beschermt tegen verkeerd gebruik van uw gegevens.
 • Open spreekuur
  De aangescherpte Arbowet geeft meer ruimte aan preventie. Een belangrijk middel is dat u de mogelijkheid heeft om een open spreekuur in te plannen bij uw bedrijfsarts in het geval u nog niet verzuimt en graag wil voorkomen dat u gaat verzuimen. U kunt dan altijd bij de bedrijfsarts terecht voor een spreekuur. Uw werkgever zal daar niet over worden geïnformeerd maar ontvangt wel een factuur (zonder dat uw naam daarop wordt vermeld). We raden u wel altijd aan om uw klachten zelf met de werkgever te bespreken.
 • Hoe kan ik een klacht indienen?
  Eenvoudige klachten proberen we meteen op te lossen. Bespreek dat gewoon met je contactpersoon van VerzuimVizie. Is je klacht wat ingewikkelder van aard kijk dan hier naar ons klachtenreglement. Je kan onder andere in het reglement nalezen hoe je je klacht aan ons kenbaar kan maken en wat je van ons mag verwachten.
bottom of page